Zarybňovanie

ROK 2022

Zarybnenie kaprom K2 12.10.2022 v množstve  2 750 kg

OR Biele Brehy                          500 kg

Rybník Ďanová                          100 kg

Štrkovisko Bôr                            300 kg

Štrkovisko Chrenková pláň          50 kg

Štrkovisko Lipovec 1                  600 kg

Štrkovisko Sučany                     700 kg

Štrkovisko Turiansky Most         500 kg

 

Zarybnenie kaprom K3 16.04.2022 

Štrkovisko Sučany                      100 kg

Štrkovisko Turiansky most         100 kg

Zarybnenie kaprom K3 19.04.2022  

Štrkovisko Bôr                               50 kg

"Všeobecný zákaz lovu rýb"

Štrkovisko Sučany  od 16.04. 2022 do 30.04.2022

Štrkovisko Turiansky most   od 16.04. 2022 do 13.05.2022

Štrkovisko Bôr  od 19.04. 2022 do 06.05.2022

Zarybnenie kaprom K3 02.05.2022  

Štrkovisko Sučany                      100 kg 

"Všeobecný zákaz lovu rýb"

Štrkovisko Sučany  od 02.05. 2022 do 29.05.2022

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2022_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2022_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2022_Pstruhové

ROK 2021

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2021

Prehľad celkového zarybnenia rok 2021_Tbuľka

Zarybnenie z prostriedkov Rady SRZ

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2021_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2021_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2021_Pstruhové

ROK 2020

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2020

Prehľad celkového zarybnenia rok 2020_Tbuľka

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2020_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2020_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2020_Pstruhové

ROK 2019

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2019

Prehľad celkového zarybnenia rok 2019_Tbuľka

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2019_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2019_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2019_Pstruhové 

ROK 2018

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2018

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2018

Prehľad celkového zarybnenia rok 2018_Tbuľka

Vyhodnotenie plánu zarybnenia za rok 2018 z fondu Rady SRZ

ROK 2017

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2017

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2017

Prehľad celkového zarybnenia rok 2017_Tbuľka

ROK 2016

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2016

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2016

Prehľad celkového zarybnenia rok 2016_Tbuľka

ROK 2015

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2015

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2015

Prehľad celkového zarybnenia rok 2015_Tbuľka

Jarné zarybnenie revírov - komentár

ROK 2014

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2014

Prehľad celkového zarybnenie 2014

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2014 

ROK 2013

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2013

Prehľad celkového zarybnenia 2013

Skutočné zarybňovanie revírov v roku 2013