Zarybňovanie

Oznam – dňa 16.06.2023 v čase 07:00 – 18.00 hod.,  bude zarybnenie: Pstruh potočný jeden a pol ročný 320 kg a Lipeň tymianový 17 000 ks podľa Plánu zarybnenia pstruhových potokov.

 ROK 2023

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2023_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2023_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2023_Pstruhové

ROK 2022

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2022

Prehľad celkového zarybnenia rok 2022_Tbuľka

Zarybnenie z prostriedkov Rady SRZ rok 2022

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2022_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2022_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2022_Pstruhové

ROK 2021

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2021

Prehľad celkového zarybnenia rok 2021_Tbuľka

Zarybnenie z prostriedkov Rady SRZ

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2021_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2021_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2021_Pstruhové

ROK 2020

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2020

Prehľad celkového zarybnenia rok 2020_Tbuľka

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2020_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2020_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2020_Pstruhové

ROK 2019

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2019

Prehľad celkového zarybnenia rok 2019_Tbuľka

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2019_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2019_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2019_Pstruhové 

ROK 2018

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2018

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2018

Prehľad celkového zarybnenia rok 2018_Tbuľka

Vyhodnotenie plánu zarybnenia za rok 2018 z fondu Rady SRZ

ROK 2017

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2017

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2017

Prehľad celkového zarybnenia rok 2017_Tbuľka

ROK 2016

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2016

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2016

Prehľad celkového zarybnenia rok 2016_Tbuľka

ROK 2015

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2015

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2015

Prehľad celkového zarybnenia rok 2015_Tbuľka

Jarné zarybnenie revírov - komentár

ROK 2014

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2014

Prehľad celkového zarybnenie 2014

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2014 

ROK 2013

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2013

Prehľad celkového zarybnenia 2013

Skutočné zarybňovanie revírov v roku 2013