Zarybňovanie

 ROK 2024

Zarybnenie pstruhom potočným Pp2 dňa 23. 05. 2024 rybársky revír Studenec č. 3-3930-1-4. V súlade §18 bod 9 Zákona o rybárstve č. 216/2018 Z .z. organizačná zložka Slovenského rybárskeho zväzu, mestská organizácia Martin u r č u j e „Všeobecný zákaz lovu“ v termíne 23. 05. – 24. 05. 2024. Lov povolený dňom 25. 05. 2024.

Zákaz lovu – užívateľ OZ SRZ Martin v súlade s §20, ods. 3 Zákona o rybárstve „zakazuje loviacim“, ktorí nie sú účastníkmi „Rybárskych pretekov a športových podujatí“ v termíne 25. 05. 2024 od 05:00 hod., do 26. 05. 2024 14:00 hod., lov rýb vo vymedzenom úseku rybárskeho revíru 3-3930-4 ,,Studenec“ (Pôtovo).

Zarybnenie kaprom rybničným K3 dňa 19. 03. 2024

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2024_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2024_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2024_Pstruhové

ROK 2023

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2023

Prehľad celkového zarybnenia rok 2023_Tabuľka

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2023_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2023_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2023_Pstruhové

ROK 2022

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2022

Prehľad celkového zarybnenia rok 2022_Tabuľka

Zarybnenie z prostriedkov Rady SRZ rok 2022

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2022_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2022_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2022_Pstruhové

ROK 2021

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2021

Prehľad celkového zarybnenia rok 2021_Tabuľka

Zarybnenie z prostriedkov Rady SRZ

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2021_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2021_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2021_Pstruhové

ROK 2020

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2020

Prehľad celkového zarybnenia rok 2020_Tabuľka

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2020_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2020_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2020_Pstruhové

ROK 2019

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2019

Prehľad celkového zarybnenia rok 2019_Tabuľka

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2019_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2019_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2019_Pstruhové 

ROK 2018

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2018

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2018

Prehľad celkového zarybnenia rok 2018_Tabuľka

Vyhodnotenie plánu zarybnenia za rok 2018 z fondu Rady SRZ

ROK 2017

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2017

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2017

Prehľad celkového zarybnenia rok 2017_Tabuľka

ROK 2016

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2016

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2016

Prehľad celkového zarybnenia rok 2016_Tabuľka

ROK 2015

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2015

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2015

Prehľad celkového zarybnenia rok 2015_Tabuľka

Jarné zarybnenie revírov - komentár

ROK 2014

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2014

Prehľad celkového zarybnenie 2014

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2014 

ROK 2013

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2013

Prehľad celkového zarybnenia 2013

Skutočné zarybňovanie revírov v roku 2013