Zarybňovanie

Oznam – dňa 17. marca 2023 bude zarybnenie kaprom K3 a Šťukou Š1

Zákaz lovu vysadených druhov rýb „Kapor rybničný“ v termíne 18. 03. – 14. 04. 2023

Revír Kapor /kg Šťuka / kg
OR Biele Brehy - Ontário 500 50
Štrkovisko Lipovec 1 700 60
VN Široká 75 0
Štrkovisko Turiansky most 400 30
Rybník Ďanová 350 20
Štrkovisko Bôr 250 20
Za Rástokou 60 0
Štrkovisko Sušany 500 30

 

ROK 2023

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2023_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2023_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2023_Pstruhové

ROK 2022

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2022_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2022_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2022_Pstruhové

ROK 2021

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2021

Prehľad celkového zarybnenia rok 2021_Tbuľka

Zarybnenie z prostriedkov Rady SRZ

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2021_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2021_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2021_Pstruhové

ROK 2020

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2020

Prehľad celkového zarybnenia rok 2020_Tbuľka

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2020_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2020_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2020_Pstruhové

ROK 2019

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2019

Prehľad celkového zarybnenia rok 2019_Tbuľka

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2019_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2019_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2019_Pstruhové 

ROK 2018

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2018

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2018

Prehľad celkového zarybnenia rok 2018_Tbuľka

Vyhodnotenie plánu zarybnenia za rok 2018 z fondu Rady SRZ

ROK 2017

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2017

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2017

Prehľad celkového zarybnenia rok 2017_Tbuľka

ROK 2016

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2016

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2016

Prehľad celkového zarybnenia rok 2016_Tbuľka

ROK 2015

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2015

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2015

Prehľad celkového zarybnenia rok 2015_Tbuľka

Jarné zarybnenie revírov - komentár

ROK 2014

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2014

Prehľad celkového zarybnenie 2014

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2014 

ROK 2013

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2013

Prehľad celkového zarybnenia 2013

Skutočné zarybňovanie revírov v roku 2013