Výbor MsO SRZ Martin

Výbor zvolený na riadnej mestskej konferencii konanej 2. apríla 2022, v súlade s § 15 ods. 2 Stanov SRZ si na svojej ustanovujúcej schôdzi 7. apríla 2022 zvolil

predseda               - člen predsedníctva (štatutárny zástupca) Ing. Horislav Haratík 0908 230 590
podpredseda         - člen predsedníctva (vedúci hospodárskych stredísk) Ing. Ján Gulas 0907 726 889
tajomník                - člen predsedníctva (štatutárny zástupca) Ing. Pavel Korčok 0905 789 158
hospodár               - člen predsedníctva (vedúci sekcie hospodára)   Rudolf Martiniak 0908 936 113
ekonóm                 - člen predsedníctva Ing. Jozef Špánik 0903 807 139
člen výboru            - ved. sekcie investičnej a brigádnickej činnosti Ing. Andrej Revák 0911 101 736
člen výboru            - ved. sekcie športovej činnosti, práce s deťmi a mládežou   Juraj Kubáň 0908 494 304
člen výboru            - predseda ObO 1 Martin   Marián Kuríško 0905 543 694
člen výboru            - predseda ObO 2 Vrútky   Dušan Kurhajec 0915 468 122
člen výboru            - predseda ObO 3 Príbovce   Pavol Barka 0908 438 734
člen výboru            - predseda ObO 4 Turany Ing. Ivan Ďubák 0908 266 484
člen výboru            - predseda ObO 5 Sučany   Peter Lauček 0907 427 303
člen výboru            - pokladník Ing. Alena Škripková 0908 926 924

 

Mestská konferencia 14. júla 2020 uznesením schválila novú organizačnú štruktúru tak, že MsO SRZ Martin bude mať od roku 2022 päť (5) Obvodných organizácií.

Nová organizačná štruktúra

  • ObO 1 Martin                        (kreovaná z ObO 1, ObO 2, ObO 3, ObO 4)
  • ObO 2 Vrútky                        (kreovaná z ObO 7, ObO 8, ObO 10)
  • ObO 3 Príbovce                    (pred zlúčením ObO 9)
  • ObO 4 Turany                       (pred zlúčením ObO 6)
  • ObO 5 Sučany                      (pred zlúčením ObO 5)