Sekcia športovej činnosti, práce s deťmi a mládežou

vedúcie sekcie   Juraj Kubáň 0908 494 304
člen sekcie za ObO 1 Martin   Jakub Lučinský 0911 810 975
člen sekcie za ObO 2 Vrútky   Justín Bakoš 0907 208 491
člen sekcie za ObO 3 Príbovce   Rudolf Martiniak st.  0905 491 132
člen sekcie za ObO 4 Turany  Ing. Martin Schestag  0949 552 856
člen sekcie za ObO 5 Sučany   Martin Kočalka  0911 264 028
    František Závodský  0911 228 842

 

Propozície:

Propozície k rybárskym pretekom detí 1. mája 2022 "Ďanovský kapor"

Propozície k pretekom členov organizácie 1. mája 2022, 7. -8. mája 2022

Propozície k pretekom detí MDD 04. 06. 2022

Propozície k pretekom LIPOVEC CARP CLASSIC 30.08. – 04.09.2022

Propozície k pretekom Vrútocký pstruh 27. -29.08.2022

Propozície k pretekom Športový deň Sučany 27.08.2022

Propozície k pretekom Memoriál Samuela Ivašku 10.09.2022

Propozície k pretekom Spomienkové preteky na Petra Facunu 17.09.2022

Správy: 

 Správa športovej komisie za rok 2021