Metodické pokyny k členským schôdzam

Správa mandátovej komisie - na stiahnutie

Zápisnica pre tajné hlasovanie - na stiahnutie

Zápisnica pre voľbu aklamáciou - na stiahnutie

Uznesenie z členskej schôdze - vzor

Zpisnica z členskej schôdze - vzor

Správa z členskej schôdze - vzor

Termínový kalendár konania členských schôdzí obvodných organizácií 

Zápisnice ObO Dátum  Čas  Miesto  Delegáti z výboru MsO 
  ObO-1 Martin  04.03.2023 9:00 DK Martin - Záturčie  členovia predsedníctva 
Zápisnica z ČS ObO 1 Martin 05.02.2022
  ObO-2 Vrútky  25.02.2023 9:00 Katolícky dom Vrútky   členovia predsedníctva 
 Zápisnica z ČS ObO 2 Vrútky 12. 02. 2022
  ObO-3 Príbovce  04.03.2023 9:00 KD Príbovce   členovia predsedníctva 
Zápisnica z ČS ObO 3 Príbovce 19. 02. 2022
  ObO-4 Turany  11.03.2023 9:00 KC Turany   členovia predsedníctva 
 Zápisnica z ČS ObO 4 Turany 26. 02. 2022
  ObO-5 Sučany  18.03.2023 9:00 Stará Tehelňa   členovia predsedníctva 
  Zápisnica z ČS ObO 5 Sučany z 05. 03. 2022

 

Členské schôdze (hromadné podujatia) sa môžu konať za dodržania nasledovných opatrení „Celonárodné opatrenia na vlnu Omikron“

Prehľad opatrení podľa režimov Tu na stiahnutie