Metodické pokyny k členským schôdzam - oprava

Správa mandátovej komisie - na stiahnutie

Zápisnica pre tajné hlasovanie - na stiahnutie

Zápisnica pre voľbu aklamáciou - na stiahnutie

Uznesenie z členskej schôdze - vzor

Správa z členskej schôdze - vzor

 

Termínový kalendár konania výročných členských schôdzí obvodných organizácií 

Organizácia pred zlúčením  Organizácia po zlúčení  Dátum  Čas  Miesto  Delegáti z výboru MsO 
ObO 1, ObO 2, ObO 3, ObO 4  ObO-1 Martin  5.2.2022 9:00 DK Martin - Záturčie  členovia predsedníctva 
Zápisnica z ČS ObO 1 Martin 05.02.2022          
ObO 7, ObO 8, ObO 10  ObO-2 Vrútky  12.2.2022 9:00 Katolícky dom Vrútky   členovia predsedníctva 
 Zápisnica z ČS ObO 2 Vrútky 12. 02. 2022          
ObO 9  ObO-3 Príbovce  19.2.2022 9:00 KD Príbovce   členovia predsedníctva 
Zápisnica z ČS ObO 3 Príbovce 19. 02. 2022          
ObO 6  ObO-4 Turany  26.2.2022 9:00 KC Turany   členovia predsedníctva 
 Zápisnica z ČS ObO 4 Turany 26. 02. 2022          
ObO 5  ObO-5 Sučany  5.3.2022 9:00 Stará Tehelňa   členovia predsedníctva 
  Zápisnica z ČS ObO 5 Sučany z 05. 03. 2022          

 

Návrh kandidátov do výboru obvodnej organizácie sa predkladá mestskému výboru najneskôr 10 dní pred konaním členskej schôdze obvodnej organizácie.

Členské schôdze (hromadné podujatia) sa môžu konať za dodržania nasledovných opatrení „Celonárodné opatrenia na vlnu Omikron“

Prehľad opatrení podľa režimov Tu na stiahnutie