Rybársk stráž

Vedúci RS  Titul.  Meno  Priezvisko  Kotakt
za ObO 1 Martin   Martin Ursacher 0915 874 939
za ObO 2 Vrútky   Tibor Šonkol 0905 285 322
za ObO 3 Príbovce   Viliam Fekeč  0911 661 442
za ObO 4 Turany   Pavel Pohanka  0905 233956
za ObO 5 Sučany   Zdeno Mertl  0903 531 014

 

Výmena preukazu a odznaku člena rybárskej stráže - usmernenie

VZOR - Žiadosť o výmenu preukazu a odznaku člena rybárskej stráže

VZOR - Žiadosť o odvolanie člena rybárskej stráže

Hlásenie člena RS rok 2024

Členovia rybárskej stráže OZ SRZ Martin

p.č. titul meno priezvisko odznak číslo ObO
1   Milan Habdák MT-0023 1 Martin
2   Marián Kuríško  3520 1 Martin
3   Martin Ursacher MT-0012 1 Martin
4   Ivan Kmeťko MT-0022 1 Martin
5   Ivan Grusman  3505 1 Martin
6   Ján Blahušiak MT-0001 1 Martin
7   Ladislav Káger MT-0021 1 Martin
8   Dušan Guráň MT-0007 2 Vrútky
9   Rastislav Gabura MT-0020 2 Vrútky
10   Milan Balaško MT-0017 2 Vrútky
11   Justin Bakoš MT-0016 2 Vrútky
12 Ing. Branislav Mičko 3533 2 Vrútky
13   Ľubomír Zelenák MT-0026 2 Vrútky
14   Daniel Blahušiak MT-0024 2 Vrútky
15   Filip Kralovič MT-0004 2 Vrútky
16   Tibor Šonkol MT-0025 2 Vrútky
17   Viliam Fekeč MT-0008 3 Príbovce
18   Rudolf Martiniak st.  3517 3 Príbovce
19   Rudolf Martiniak ml.  3518 3 Príbovce
20   Pavol Barka MT-0010 3 Príbovce
21   Ján Lukáč MT-0009 3 Príbovce
22   Ivan Ďanovský MT-0003 3 Príbovce
23   Pavel Pohanka MT-0011 4 Turany
24   Peter Mikušiak MT-0018 4 Turany
25   Vladimír Vaňko MT-0002 4 Turany
26 Ing. Jaroslav Hlavatý MT-0006 4 Turany
27   Róbert Hlebec MT-0014 4 Turany
28   Peter Hnilica MT-0005 4 Turany
29   Ľubomír Janota MT-0019 4 Turany
30   Zdeno Mertl MT-0015 5 Sučany
31   Miroslav Krupa MT-0013 5 Sučany