Rybársk stráž

vedúci RS        
za ObO 1 Martin   Martin Ursacher 0915 874 939
za ObO 2 Vrútky   Drahomír Mistrík  0908 926550
za ObO 3 Príbovce   Viliam Fekeč  0911 661 442
za ObO 4 Turany   Pavel Pohanka  0905 233956
za ObO 5 Sučany   Zdeno Mertl  0903 531 014

 

Plán KČ na rok 2022 

Hlásenie člena RS rok 2022

Členovia rybárskej stráže OZ SRZ Martin

p.č. titul meno priezvisko odznak číslo ObO
1   Milan Habdák 3500 1 Martin
2   Marián Kuríško 3520 1 Martin
3   Martin Ursacher 3547 1 Martin
4 Ing. Pavel Korčok 3557 1 Martin
5   Ivan Kmeťko 3501 1 Martin
6   Ivan Grusman 3505 1 Martin
7   Ján Blahušiak MT-0001 1 Martin
8   Ladislav Káger 3496 1 Martin
9   Dušan Guráň 3491 2 Vrútky
10   Rastislav Gabura 3498 2 Vrútky
11   Milan Balaško 3499 2 Vrútky
12   Justin Bakoš 3509 2 Vrútky
13   Tibor Šonkol 3523 2 Vrútky
14   Drahomír Mistrík 3504 2 Vrútky
15 Ing. Branislav Mičko 3533 2 Vrútky
16   Ľubomír Zelenák 3537 2 Vrútky
17   Ladislav Čička 3560 2 Vrútky
18   Daniel Blahušiak 3556 2 Vrútky
19   Filip Kralovič MT-0002 2 Vrútky
20   Viliam Fekeč 3503 3 Príbovce
21   Rudolf Martiniak st. 3517 3 Príbovce
22   Rudolf Martiniak ml. 3518 3 Príbovce
23   Peter Špalek 3524 3 Príbovce
24   Pavol Bárka 3526 3 Príbovce
25   Ján Lukáč 3553 3 Príbovce
26   Ivan Ďanovský MT-0003 3 Príbovce
27   Ľubomír Janota 3494 4 Turany
28   Pavel Pohanka 3534 4 Turany
29   Peter Mikušiak 3546 4 Turany
30   Vladimír Vaňko 3540 4 Turany
31 Ing. Jaroslav Hlavatý 3529 4 Turany
32   Róbert Hlebec 3552 4 Turany
33   Peter Hnilica MT-0005 4 Turany
34   Dušan Kúdry 3507 5 Sučany
35   Zdeno Mertl 3516 5 Sučany
36   Miroslav Krupa 3555 5 Sučany