Povolenie na rybolov 2024

Platby bankovým (bezhotovostným) prevodom môžete realizovať od 01.12. 2023 do 30. 06. 2024!!!!

Predaj povolení na rybolov končí 30. 06. 2024 

01_KEVIN_Platby zaúčtované od 29.11. -15.12.2023 - doúčtované

02_ RP KEVIN – zaúčtovaná hotovosť od 01. -18.12.2023

03_ RP LOVIME.SK – platby pripísané 1. -27. 12. 2023

04_ RP KEVIN – platby pripísané 16. -31.12.2023

05_ RP KEVIN – platby pripísané 01. - 06. 01. 2024

06_ RP LOVIME.SK – platby pripísané 01. -07.01.2024

07_ RP LOVIME.SK – platby pripísané 8. 01. 2024

08_RP LOVIME.SK_Platby zaúčtované 12.01.2024

09_ RP KEVIN – platby pripísané na účet 01. - 15. 01. 2024

10_ RP LOVIME.SK – platby pripínane na účet 15. 01. 2024

11_ RP KEVIN – platby zaúčtované 18. 01. 2024

12_ RP LOVIME.SK – platby pripínane na účet 22. 01. 2024

13_RP LOVIME.sk _Platby zaúčtované 26. 01. 2024

14_ RP KEVIN – platby pripísané 16. -31. 01. 2024

15_ RP LOVIME.SK – platby pripísané 30. 01. - 06. 02. 2024

16_RP LOVIME.SK – platby pripísané 01. - 08. 02. 2024

17_ RP KEVIN – zaúčtovaná hotovosť z predajne 01. -08 .02. 2024

18_ RP KEVIN – platby pripísané 01. -22. 02. 2024

19_ RP LOVIME.SK – platby pripísané 08. -22. 02. 2024

20_ RP LOVIME.SK – platby pripísané 23.02. -04. 03. 2024

21_ RP KEVIN – platby pripísané 23.02. -29. 02. 2024

22_ RP KEVIN – platby zaúčtované 09. 03. 2024 - hotovosť z RP

23_ RP KEVIN – platby zaúčtované 01. -19. 03. 2024

24_RP LOVIME.SK – platby pripísané 10. -20. 03. 2024

25_RP LOVIME.SK – platby pripísané 21. -23. 03. 2024

26_ RP KEVIN – platby pripísané na účet 20. - 31. 03. 2024 

27_ RP LOVIME.SK– platby pripísané na účet 10.04.2024

28_ RP KEVIN – platby pripísané na účet - hotovosť 21. 04. 2024

29_ RP KEVIN – platby pripísané na účet 01. 26. 04. 2024

30_ RP LOVIME.SK – platby pripísané na účet - hotovosť 23. 04. 2024

31_ RP LOVIME.SK a KEVIN platby pripísané na účet 01. -31.05.2024

32_ RP LOVIME.SK a KEVIN platby pripísané na účet 01. -16.06.20242024

Zúčtovanie platieb bude vykonávané 2 x v mesiaci, k 15-temu a ku koncu mesiaca. Povolenky budú pripravené k prevzatiu najskôr o 10 dní od dátumu zúčtovania na určenom mieste.

Variabilný symbol uvádzajte dátum a rok narodenie (napr.10101958). Do poznámky „Správa pre príjemcu“ uveďte meno, priezvisko a rozpis za čo platíte v skratkách podľa kódu uvedenom v tomto obežníku (ČL-D, KM a pod.) a rozpis platby zašlite na e-mail: . Po poukázaní a pripísaní hotovosti na náš účet Vám bude vystavené povolenie.

Povolenie na rybolov si môžete prevziať v predajni rybárskych potrieb:

Pri Vašom priezvisku je poradové číslo, ktoré nahlásite v predajni a bude Vám vydané povolenie

Spôsob platby za členské známky a povolení na rybolov 

IBAN: 
SK 95 0900 0000 0000 61324797

 

V hotovosti v rybárskych predajniach v Martine, vo Vrútkach, v Sučanoch - priemyselná zóna

Bankovým prevodom na účet

Priamym vkladom na účet v Slovenskej sporiteľní

Prostredníctvom Slovenskej pošty na účet 

 

Cena miestneho povolenie na rybolov v roku 2024 pre cudzích členov

  • kaprové 100 € dospelí          20 € deti od 6 do 14 rokov
  • pstruhové 60 € dospelí         pre deti sa nepredáva
  • lipňove 60 € dospelí              pre deti sa nepredáva

        Prosím Vás, neodosielajte doklad o zaplatení vygenerované systémom napr. alebo z inej banky. Prosím posielajte kontaktný email s rozpisom, a budete spätne vyrozumení.

      Taktiež zasielajte na rozpis platieb realizovaných Slovenskou poštou, oznámenie o platiteľovi (platiteľoch) prichádza od Slovenskej pošty s veľkým oneskorením.