Aktuality 

Propozície Family CAPRP CUP Ďanová 05. -07. 07. 2024

Organizačné zabezpečenie mestskej konferencie 06. 04. 2024

Propozície pretekov v LRU pre deti organizované v rybárskych krúžkoch MsO Martin

Propozície tímových rybárskych pretekov v LRU Bôr 2024 (ALL FOR FISH)

Propozície LIPOVEC CARP CLASSIC 26. -31.08.2023

 Metodické pokyny k členským schôdzam 2024

On-line objednávka (srzmt.sk)

Školenie nových členov (srzmt.sk)

Obežník o platení členských príspevkov a vybraných druhov povolení na rybolov v roku 2024 Obežník - Tu na stiahnutie

Miestny rybársky poriadok pre rybárske revíry MsO SRZ Martin platný od 01. 01. 2024 – do 31. 12. 2024

Termínový kalendár konania členských schôdzí obvodných organizácií 

ObO Dátum  Čas  Miesto  Delegáti z výboru MsO 
ObO-1 Martin  10.02.2024 9:00 DK Martin - Záturčie  členovia predsedníctva 
ObO-2 Vrútky  24.02.2024 9:00 Katolícky dom Vrútky   členovia predsedníctva 
ObO-3 Príbovce  09.03.2024 9:00 KD Príbovce   členovia predsedníctva 
ObO-4 Turany  16.03.2024 9:00 Kultúrne stredisko Turany   členovia predsedníctva 
ObO-5 Sučany  23.03.2023 9:00 Stará Tehelňa   členovia predsedníctva 
Mestská konferencia MsO SRZ Martin 06.04.2024 9:00 DK Martin - Záturčie  delegáti ObO 1 - 5 a pozvaní hostia