Aktuality 

Brigáda:

09.10.2021 na HS Hruškov mlyn

Začiatok o 08:00 hod.

Prineste si gumové čižmy a rukavice

23.10.2021 OR Biele Brehy

Začiatok o 08:00 hod.

Prineste si gumové čižmy a rukavice, kto môže doneste vrecia na odpad.

V časti Interné normatívne akty nájdete:

        Plán úloh organizácie na rok 2021

         Uznesenie z mestskej konferencie konanej 15.7.2021

         Správu resp. zápisnicu z mestskej konferencie konanej 15.7.2021

V časti ekonomika nájdete:

          Rozpočet na rok 2021

          Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2020