Aktuality 

Všeobecný zákaz lovu rýb - Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Povodie horného Váhu, OZ Ružomberok uskutoční v termíne od 15.08. 2023 do odvolania „sanáciu priesakov prívodného kanála od VE Lipovec - VE Krpeľany “. Z uvedeného dôvodu Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia Martin vyhlasuje dňom 15.08.2023 „Všeobecný zákaz lovu rýb“ v uvedom úseku Derivačného kanála Váhu č. 3-0660-2-1 až do odvolania

Miestny rybársky poriadok pre rybárske revíry MsO SRZ Martin platný od 01. 01. 2023 – do 31. 12. 2023

Propozície k rybárskemu preteku detí Ďanovský kapor 01.05.2023

Propozície zahajovacích rybárskych pretekov 13. mája a 14. mája 2023

Propozície na III. ročník prívlačových pretekov ,,Turiansky pstruh“ kategória – deti 27.05.2023

Propozície na VI. ročník prívlačových pretekov ,,Turiansky pstruh“ kategória - dospelí 28.5.2023

Propozície k rybárskym pretekom detí pri príležitosti MDD do 15 rokov (vrátane) 3.6.2023

Propozície k pretekom LRU Kapor 23. -25.06.2023 Lipovec 2 CHAP

Zákaz lovu – užívateľ OZ SRZ Martin v súlade s §20, ods. 3 Zákona o rybárstve „zakazuje loviacim“, ktorí nie sú účastníkmi „Rybárskych pretekov a športových podujatí“ v termíne 23.06.2023 od 00:00 hod., až 25.06.2023 do 14:00 hod., lov rýb vo vymedzenom úseku (celé Štrkovisko Lipovec 2 číslo 3-4151-4) rybárskeho revíru Štrkovisko Lipovec 2 číslo 3-4151-4

Propozície tímových rybárskych pretekov v LRU Bôr 2023 od 30. júna 2023 do 02. júla 2023

Zákaz lovu – užívateľ OZ SRZ Martin v súlade s §20, ods. 3 Zákona o rybárstve „zakazuje loviacim“, ktorí nie sú účastníkmi „Rybárskych pretekov a športových podujatí“ v termíne 30.06.2023 od 00:00 hod., až 02.07.2023 do 16:00 hod., lov rýb vo vymedzenom úseku (celé Štrkovisko Bôr číslo 3-4070-1-1) rybárskeho revíru Štrkovisko Bôr číslo 3-4070-1-1

FAMILY CAPR CUP Ďanová 1. 7. 2023 – 3. 7. 2023

Zákaz lovu – užívateľ OZ SRZ Martin v súlade s §20, ods. 3 Zákona o rybárstve „zakazuje loviacim“, ktorí nie sú účastníkmi „Rybárskych pretekov a športových podujatí“ v termíne 01.07.2023 od 00:00 hod., až 03.07.2023 do 16:00 hod., lov rýb vo vymedzenom úseku (celý Rybník Ďanová číslo 3-3390-1-1) rybárskeho revíru Rybník Ďanová číslo 3-3390-1-1

Propozície k pretekom LIPOVEC CARP CLASSIC 28.08. -03.09.2023  

Zákaz lovu – užívateľ OZ SRZ Martin v súlade s §20, ods. 3 Zákona o rybárstve „zakazuje loviacim“, ktorí nie sú účastníkmi „Rybárskych pretekov a športových podujatí“ v termíne 28.08.2023 od 00:00 hod., až 03.09.2023 do 16:00 hod., lov rýb vo vymedzenom úseku (celé Štrkovisko Lipovec 2 číslo 3-4151-4) rybárskeho revíru Štrkovisko Lipovec 2 číslo 3-4151-4

PROPOZÍCIE VRÚTOCKY PSTRUH 25.-26.-27.8.2023

Zákaz lovu – užívateľ OZ SRZ Martin v súlade s §20, ods. 3 Zákona o rybárstve „zakazuje loviacim“, ktorí nie sú účastníkmi „Rybárskych pretekov a športových podujatí“ v termíne 25. 08. 2023 od 10:00 hod., do 27. 08. 2023 15:00 hod., lov rýb vo vymedzenom úseku rybárskeho revíru VN Široká 3-1980-1-1

Propozície – Sučianský športový deň v love rýb udicou 25-27.08.2023

Zákaz lovu – užívateľ OZ SRZ Martin v súlade s §20, ods. 3 Zákona o rybárstve „zakazuje loviacim“, ktorí nie sú účastníkmi „Rybárskych pretekov a športových podujatí“ v termíne 25. 08. 2023 od 10:00 hod., do 27. 08. 2023 15:00 hod., lov rýb vo vymedzenom úseku rybárskeho revíru Štrkovisko Sučany 3-4220-1-1

Propozície k pretekom Memoriál Samuela Ivašku 29.8.2023

Zákaz lovu – užívateľ OZ SRZ Martin v súlade s §20, ods. 3 Zákona o rybárstve „zakazuje loviacim“, ktorí nie sú účastníkmi „Rybárskych pretekov a športových podujatí“ v termíne 29. 08. 2023 od 06:00 hod. do 14:00 hod. lov rýb vo vymedzenom úseku rybárskeho revíru číslo 3-2590-1-1 OR Biele Brehy.

Spomienkové rybárske preteky na Petra FACUNU 16.09.2023

Zákaz lovu – užívateľ OZ SRZ Martin v súlade s §20, ods. 3 Zákona o rybárstve „zakazuje loviacim“, ktorí nie sú účastníkmi „Rybárskych pretekov a športových podujatí“ v termíne 16.09.2023 od 00:00 hod. do 18:00 hod., lov rýb vo vymedzenom úseku (celý Rybník Ďanová číslo 3-3390-1-1) rybárskeho revíru Rybník Ďanová číslo 3-3390-1-1

LIPOVEC SPINNING CUP 2023 07.10.2023

Zákaz lovu – užívateľ OZ SRZ Martin v súlade s §20, ods. 3 Zákona o rybárstve „zakazuje loviacim“, ktorí nie sú účastníkmi „Rybárskych pretekov a športových podujatí“ v termíne 07.10.2023 od 05:00 hod., do 18:00 hod., lov rýb vo vymedzenom úseku rybárskeho revíru Štrkovisko Lipovec 2 (CHaP), 3 – 4151 – 1-4