Školenie nových členov - 2024

Vážení uchádzači o členstvo v Slovenskom rybárskom zväze – mestská organizácia Martin.

Podávanie prihlášok do:        30. 06. 2024 na email:

Termín školenia                       06. 06. 2024

                                                  25. 06. 2024

                                                  02. 07. 2024

Začiatok školenie                      16:00 hod

Ukončenie školenie                   17:30 hod

Miesto školenia:                        Rybársky dom, Ul. HRDINOV SNP 1739/42, 036 01 MARTIN - Stráne

Školenia sa môžu zúčastniť len žiadatelia čo zaplatili zápisné 100 € do 30. 06. 2024 a obdržali písomnú pozvánku!!! Číslo účtu: SK95 0900 0000 0000 6132 4797

Pokyny:

  1. Nový člen je povinný odpracovať 16 brigádnických hodín na Rybnom hospodárstve Stráne alebo HS Hruškov Mlyn.
  2. Brigádu môžete odpracovať v dohodnutom termíne nahlásením sa vopred u správcu strediska na t. č. 0903 127 691 (Hruškov mlyn) alebo 0908 936 113 (RH Stráne).
  3. Po odpracovaní požadovaného počtu hodín bude novému členovi vydané povolenie na rybolov.
  4. Na školení predložť jednu fotografiu 4,5 x 3,5 cm.
  5. V prípade, že sa školenie nemôžete zúčastniť, pošlite nám na email.: oznámenie o vašej neúčasti.

Prihláška - Tu na stiahnutie  

Samostatné štúdium -  Naučte sa do 30.06.2024

Vedomostné testy z oblasti zákona, vykonávacieho predpisu, stanov SRZ, rybárskej etiky a základov ichtyológie. 

Variant A

Variant B

Variant C

Atlas rýb: Naučte sa do 30.06.2024

Atlas rýb | O rybárstve | PreLovca.sk

Legislatíva: Naučte sa do 30.06.2024

                 Stanovy SRZ   - nové

                Zákon o rybárstve

                Vykonávacia vyhláška k zákonu o rybárstve