Školenie nových členov - 2023

 

Prihlášku za člena SRZ podávať do 31. marca 2023

na email:  

Termín školenia: 22.04.2022 

Prihláška - Tu na stiahnutie

Samostatné štúdium:

Vedomostné testy z oblasti zákona, vykonávacieho predpisu, stanov SRZ, rybárskej etiky a základov ichtyológie. 

Variant A

Variant B

Variant C

Atlas rýb:

http://www.akonaryby.sk/atlas-ryb/?fbclid=IwAR1oLS53vHTEt7LgZQviCvGtgp6HLzIUKzTwqYH79Qt5vDLcKoYp6SunqDo

Legislatíva:

                Zákon o rybárstve

                Vykonávacia vyhláška k zákonu o rybárstve

                Stanovy SRZ