Školenie nových členov - 2024

Vážení uchádzači o členstvo v Slovenskom rybárskom zväze – mestská organizácia Martin.

Podávanie prihlášok do:         20. 03. 2024 na email:

Termín školenia                       20. 04. 2024    záverečná skúška 20. 04. 2024

Začiatok školenie                      09:00 hod

Ukončenie školenie                   14:00 hod

Miesto školenia:                        Rybársky dom, Ul. HRDINOV SNP 1739/42, 036 01 MARTIN - Stráne

Poplatok: 100 € poukázať na účet IBAN: SK 95 0900 0000 0000 61324797 do 20.03.2024. V správe pre príjemcu uvádzať "školenie".

Prihláška - Tu na stiahnutie  

Samostatné štúdium -  Naučte sa do 20.04.2023

Vedomostné testy z oblasti zákona, vykonávacieho predpisu, stanov SRZ, rybárskej etiky a základov ichtyológie. 

Variant A

Variant B

Variant C

Atlas rýb: Naučte sa do 20.04.2024

Atlas rýb | O rybárstve | PreLovca.sk

Legislatíva: Naučte sa do 20.04.2024

                 Stanovy SRZ   - nové

                Zákon o rybárstve

                Vykonávacia vyhláška k zákonu o rybárstve