Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Martin,

Stráne 53, 036 01 Martin

Obežník

 

Povolenie na rybolov sa od 01. 06. 2021 nevydáv - predaj je ukončený !!!!

 

     
     
 
     
     
     


D)
Hosťovacie povolenia

Kód Druh povolenia Cena
H-KMD Kaprové vody miestne (MsO SRZ Martin) denné 10 €
H-KMT týždenné 40 €
H-PSM Pstruhové vody miestne (MsO SRZ Martin) denné 10 €
H-LM Lipňové vody miestne (MsO SRZ Martin) denné 10 €


E)
Povolenie pre nečlenov SRZ

Kód Druh povolenia Cena
N-KMD Kaprové vody miestne (MsO SRZ Martin) denné 20 €
N-LMD Lipňové vody miestne (MsO SRZ Martin) denné 20 €
N-PMD Pstruhové vody miestne (MsO SRZ Martin) Denné 20 €