Povolenie na rybolov 2023

Platby bankovým (bezhotovostným) prevodom môžete realizovať od 15.12.2022 !!!!

Zúčtovanie platieb bude vykonávané 2 x v mesiaci, k 15-temu a ku koncu mesiaca. Povolenky budú pripravené k prevzatiu najskôr o 10 dní od dátumu zúčtovania na určenom mieste.

Variabilný symbol uvádzajte dátum a rok narodenie (napr.10101958). Do poznámky „Správa pre príjemcu“ uveďte meno, priezvisko a rozpis za čo platíte v skratkách podľa kódu uvedenom v tomto obežníku (ČL-D, KM a pod.) a rozpis platby zašlite na e-mail: . Po poukázaní a pripísaní hotovosti na náš účet Vám bude vystavené povolenie.

Povolenie na rybolov si môžete prevziať v predajniach rybárskych potrieb uvedených v tabuľke. Kliknite na „zúčtované platby“ a otvorte zoznam. Pri Vašom priezvisku je poradové číslo, ktoré nahlásite v predajni a bude Vám vydané povolenie

Predajňa rybárskych potrieb

Marián KAŠUBA

Vrútky

Predajňa rybárskych potrieb

Lovíme.sk smer Sučany

p. RUSNÁK

Predajňa rybárskych potrieb

KEVIN Ján KEVICKÝ

Martin

Zoznam platiteľov

Zoznam platiteľov Zoznam platiteľov

 

   

 

Spôsob platby za členské známky a povolení na rybolov 

IBAN: 
SK 95 0900 0000 0000 61324797

 

V hotovosti v rybárskych predajniach v Martine, vo Vrútkach, v Sučanoch - priemyselná zóna

Bankovým prevodom na účet

Priamym vkladom na účet v Slovenskej sporiteľní

Prostredníctvom Slovenskej pošty na účet 

        Prosím Vás, neodosielajte doklad o zaplatení vygenerované systémom napr. alebo z inej banky. Prosím posielajte kontaktný email s rozpisom, a budete spätne vyrozumení.

      Taktiež zasielajte na rozpis platieb realizovaných Slovenskou poštou, oznámenie o platiteľovi (platiteľoch) prichádza od Slovenskej pošty s veľkým oneskorením.