Legislatíva

NOVÉ!!!!!!

Rada SRZ prijala uznesenie č. 111/2020 , ktorým uložila:  - Sekretariátu Rady SRZ poslať predložený návrh novely Stanov SRZ na pripomienkovanie OZ SRZ.

   - OZ SRZ poslať pripomienky k návrhu novely Stanov SRZ do 31. mája 2021

 

Členovia MsO SRZ Martin poslať pripomienky k návrhu naovely Stanov SRZ do 30. apríla 2021 na email: alebo sa k návrhu vyjadriť na členských schôdzach.

Náhrh novely Stanov SRZ

Komentár k návrhu Stanov SRZ

 

Platné dokumenty

Stanovy SRZ - November 2018

Zákon o rybárstve 2016/2018

VYHLÁŠKA k zákonu 2016/2018

Vyhláška 383/2019 o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov

 

Komentár k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu

I.MŽP SR-Komentáre k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu

II.MŽP SR-Žiadosť o komentár k ustanoveniam vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve

III.MŽP SR-Žiadosť o komentár k ustanoveniam zákona o rybárstve týkajúceho sa lovu na povolenie na lov hlavátky

IV.MŽP SR-Žiadosť o komentár k ustanoveniam zákona o rybárstve

 

 

 

 

 

 

 

 

   - OZ SRZ poslať pripomienky k návrhu novely Stanov SRZ do 31. mája 2021 viceprezidentovi svojho kraja a