Platby realizujte prostredníctvom Slovenskej sporiteľne

alebo Slovenskej pošty

v prospech účtu organizácie: 

IBAN: 
SK 95 0900 0000 0000 61324797

Do poznámky pre príjemcu uveďte za koho platíte a čo platíte

(napr.: Ján Mrkvička ČD+KM+LM)

Variabilný symbol uvádzajte dátum a rok narodenie (napr.10 10 1958)

Prevzatie povolenky

od 14. 05. 2020

v predajni Rybárskych potrieb KEVIN,

Štúrovo námestie 112, 036 01 Martin

Po - Pi od 09:00 do 17:00

So od 09:00 do 12:00

KEVIN shop

www.kevinshop.sk 

Pri preberaní povolenia musíte mať rúško a rukavice!!!!

 

Zúčtovanie platieb prebieha 2 x za mesiac

k 15-temu a ku koncu mesiaca.

Povolenky budú pripravené k prevzatiu najskôr o 10 dní od dátumu zúčtovania.

Zoznam platiteľov:

Platene v mesiaci: marec - apríl 2020

Platené v termíne 1. -17. 05. 2020

Platené v termíne 18. -24. 05. 2020
Platené v termíne 25. -31. 05. 2020
Platené v termíne 01. -18. 06. 2020

Platené v termíne 19. -25. 06. 2020

Platené v termíne 26. -30. 06. 2020

Platené v termíne 01. -27. 07. 2020