MT muška 2015

  

 

Počas 1.dňového preteku sa ulovilo a pustilo na rieke Turiec 724 kusov rýb.