Zarybňovanie

ROK 2020

Oznam: 16. marca 2020 v čase 12:00 hod – 17: 00 hod bude vykonané zarybnenie kaprom rybničným K3 nasledovne:

Názov revíru Číslo revíru JM
OR Biele Brehy 3-2590-1-1 250 kg
OR Ratkovo 3-2690-1-1 75 kg
VN Široká 3-1980-1-1 75 kg
Rybník Ďanová 3-3390-1-1 500 kg
Štrkovisko Bôr 3-4070-1-1 350 kg
Štrkovisko Chrenková pláň 3-4090-1-1 50 kg
Štrkovisko Lipovec 1 3-4150-1-1 650 kg
Štrkovisko Sučany 3-4220-1-1 500 kg
Štrkovisko Turiansky Most 3-4240-1-1 500 kg
Štrkovisko za Ráztokou 3-5970-1-1 50 kg

V súlade so Zákonom o rybárstve je na uvedených revíroch vyhlásený všeobecný zákaz lovu rýb v termíne 16. 03. – 12. 04. 2020. Lov povolený dňom 13. 04. 2020

 

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2020_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2020_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2020_Pstruhové

ROK 2019

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2019

Prehľad celkového zarybnenia rok 2019_Tbuľka

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2019_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2019_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2019_Pstruhové 

ROK 2018

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2018

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2018

Prehľad celkového zarybnenia rok 2018_Tbuľka

Vyhodnotenie plánu zarybnenia za rok 2018 z fondu Rady SRZ

ROK 2017

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2017

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2017

Prehľad celkového zarybnenia rok 2017_Tbuľka

ROK 2016

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2016

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2016

Prehľad celkového zarybnenia rok 2016_Tbuľka

ROK 2015

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2015

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2015

Prehľad celkového zarybnenia rok 2015_Tbuľka

Jarné zarybnenie revírov - komentár

ROK 2014

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2014

Prehľad celkového zarybnenie 2014

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2014 

ROK 2013

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2013

Prehľad celkového zarybnenia 2013

Skutočné zarybňovanie revírov v roku 2013