Zarybňovanie

ROK 2020

Oznam:

03. 09. 2020 v čase 08:00 - 14:00 bude vykonané zarybnenie Pstruhom dúhovým Pd2 v množstve 225 kg

     
Blatnický potok 3-0190-4-1 75 kg
     
Necpalský potok 3-2410-4-1 50 kg
     
Valčiansky potok 3-4770-4-1 50 kg
Vríca 3-6030-4-1 50 kg

 

04. 09. 2020 v čase 08:00 - 14:00 bude vykonané zarybnenie Turca 1a, 1b Pstruhom dúhovým Pd2 v množstve 300 kg 

24. 07. 2020 v čase 08:00 - 14:00 bude vykonané zarybnenie Turca 1a, 1b Pstruhom dúhovým Pd2 v množstve 300 kg

Oznam:

16. 07. 2020 v čase 08:00 - 14:00 bolo vykonané zarybnenie Turca 1a, 1b Lipňom o premere 16 cm v počte 13 000 ks

Oznam: 12. mája v čase 16:00 - 18:00 hod bude vykonané zarybnenie zubáčom, začína sa v Ďanovej a končí na Bôre.

Ďanová 25 kg

Lipovec 40 kg

Ontário 30 kg

Štrkovisko Sučany 50 kg - za FP ObO 5 Sučany

Pri Turianskom moste 30 kg

Štrkovisko Bôr 25 kg

 

Oznam: 15. apríla 2020 v čase 10:00 hod – 14: 00 hod bude vykonané zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2 nasledovne:

Biely potok (Martin) 3-0130-4-1 50 kg
Blatnický potok 3-0190-4-1 75 kg
Kantorský potok 3-1510-4-1 50 kg
Necpalský potok 3-2410-4-1 50 kg
Studenec (Martin) 3-3930-4-1 75 kg
Valčiansky potok 3-4770-4-1 50 kg
Vríca 3-6030-4-1 50 kg

 

Oznam: 16. marca 2020 v čase 12:00 hod – 17: 00 hod bude vykonané zarybnenie kaprom rybničným K3 nasledovne:

Názov revíru Číslo revíru JM
OR Biele Brehy - lov od 01. 06. 2020 3-2590-1-1 250 kg
OR Ratkovo - lov od 01. 06. 2020 3-2690-1-1 75 kg
VN Široká- lov od 01. 06. 2020 3-1980-1-1 75 kg
Rybník Ďanová- lov od 01. 06. 2020 3-3390-1-1 500 kg
Štrkovisko Bôr 3-4070-1-1 350 kg
Štrkovisko Chrenková pláň 3-4090-1-1 50 kg
Štrkovisko Lipovec 1 3-4150-1-1 650 kg
Štrkovisko Sučany 3-4220-1-1 500 kg
Štrkovisko Turiansky Most 3-4240-1-1 500 kg
Štrkovisko za Ráztokou- lov od 01. 06. 2020 3-5970-1-1 50 kg


V súlade so Zákonom o rybárstve je na uvedených revíroch vyhlásený všeobecný zákaz lovu rýb v termíne 16. 03. – 12. 04. 2020. Lov povolený dňom 13. 04. 2020 len na:  Štrkovisko Bôr, Štrkovisko Chrenkova pláň, Štrkovisko Lipovec, Štrkovisko Sučany, Štrkovisko Turiansky Most

 

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2020_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2020_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2020_Pstruhové

ROK 2019

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2019

Prehľad celkového zarybnenia rok 2019_Tbuľka

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2019_Kaprové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2019_Lipňové

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2019_Pstruhové 

ROK 2018

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2018

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2018

Prehľad celkového zarybnenia rok 2018_Tbuľka

Vyhodnotenie plánu zarybnenia za rok 2018 z fondu Rady SRZ

ROK 2017

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2017

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2017

Prehľad celkového zarybnenia rok 2017_Tbuľka

ROK 2016

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2016

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2016

Prehľad celkového zarybnenia rok 2016_Tbuľka

ROK 2015

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2015

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2015

Prehľad celkového zarybnenia rok 2015_Tbuľka

Jarné zarybnenie revírov - komentár

ROK 2014

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2014

Prehľad celkového zarybnenie 2014

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2014 

ROK 2013

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2013

Prehľad celkového zarybnenia 2013

Skutočné zarybňovanie revírov v roku 2013