Prihlášku za člena SRZ  môžete podať do 31. decembra 2019  na email:  alebo zaslať poštou. Po tomto termíne ďalšie prihlášky nebudú akceptované

Zápisné nového člena je vo výške 40 € + Školný poplatok vo výške 60 €. Spolu 100 €

Zápisné a školný poplatok ste povinný uhradiť v prvý deň školenia.

Termíny školenie budú spresnené v mesiaci január 2020.

 

Prihláška za člena SRZ