Prihláška za člena SRZ

 

Prihláška za člena SRZ

Školenie nových členov.

Oznamujeme Vám, že  školenie nových členov bude 9. februára 2019 o 09:00 hod., skúšky (test) o 11:00 hod. v zasadačke na RH Stráne.

Prihlášku na školenie môžete podať do 23. januára 2019   na email: srzmartin@srzmt.sk alebo osobne na školení.

Zápisné nového člena je vo výške 40 €, bližšie informácie o platbách nájdete v Obežníku o platbách na rok 2019. Zápisné bude vyberané v deň školenie.

Materiály k štúdiu Stanov SRZ, Zákon o rybárstve)  http://www.srzrada.sk/pravo-v-srz-a-pravny-referat/legislativa/zavazne-pravne-predpisy