Spoločné brigády na RH Stráne a RH Hruškov mlyn v čase od 08:00h do 12:00h

max. počet brigádnikov 10 osôb na brigádu je potrebné sa nahlásiť správcovi RH.

07. 03. 2020      21. 03. 2020      18. 04. 2020      25. 04. 2020     - zrušené

 19. 09. 2020      10. 10. 2020      24. 10. 2020

Začiatok každej brigády o 08:00h. Na brigádach sa môžu zúčastniť všetci členovia MsO SRZ Martin.
So sebou si prineste pracovný odev, rukavice, vhodnú obuv. Brigády sú zamerané na očistu hospodárskych stredísk organizácie.

m) Spoločné brigády v rámci obvodných organizácie v čase od 08:00h do 12:00h

max. počet brigádnikov 20 osôb

21. 03. 2020      28. 03. 2020      18. 04. 2020      25. 04. 2020      30. 05. 2020     - zrušené

 10. 10. 2020

Začiatok každej brigády o 08:00h. Na brigádach sa môžu zúčastniť len členovia príslušnej obvodnej organizácie MsO SRZ Martin. So sebou si prineste pracovný odev, rukavice, vhodnú obuv resp. náradie podľa upresnenia výboru obvodnej organizácie. Brigády sú zamerané na očistu rybárskych revírov organizácie. Plán brigádnickej činnosti každej ObO bude zverejnený na webovej stránke www.srzmt.sk v časti brigádnická činnosť.

n) Spoločné brigády na Štrkovisku Lipovec v čase od 08:00h do 10:00h – organizujú:

ObO 1 a ObO 2             20. 06. 2020       - zrušené          

ObO 3 a ObO 4              18. 07. 2020     

ObO 7 a ObO 10            22. 08. 2020                 

ObO 8                           10. 10. 2020

Začiatok každej brigády o 08:00h. Na brigádach sa môžu zúčastniť všetci členovia MsO SRZ Martin.
So sebou si prineste pracovný odev, rukavice, vhodnú obuv a vrecia na odpad. Brigády sú zamerané na zber komunálneho odpadu. Garantom za organizáciu brigády je príslušná ObO.