Výbor 

predseda

Ing.

Horislav

Haratík

0908230590

podpredseda

Ing.

Ján

Gulas

0907726889

tajomník

Ing.

Pavel

Korčok

0905789158

hospodár

Rudolf

Martiniak

0908936113

ekonóm

Ing.

Jozef

Špánik

0903807139

ved. sekcie RS

Dušan

Guráň

0905277304

práca s mladežou

Mgr. Daniel

Hrk

0903862278

ved. sekcie brig. činnosti

funkcia neobsadená - sekciu riadi tajomník

člen výboru

Miroslav

Kšenžigh

0905644649

ved. hospodárskych stredísk

Rudolf

Martiniak

0908936113

predseda ObO 1

Ján

Sýkora

0903951194

predseda ObO 2

Marián

Kuríško

0905543694

predseda ObO 3

Ing.

Ján

Gulas

0907726889

predseda ObO 4

Ing.

Horislav

Haratík

0908230590

predseda ObO 5

Peter

Lauček

0907427303

predseda ObO 6

Pavol

Brxsa

0904562905

predseda ObO 7

Peter

VALKO

0903268634

predseda ObO 8 - ved. družstva LRU-mucha

Tibor

Šonkol

0905285322

predseda ObO 9

Pavol

Barka

0908438734

predseda ObO 10

Emil

Hirth

0905292398