Povolenie na rybolov si môžete prevziať v predajniach rybárskych potrieb uvedených v tabuľke 1. Kliknite na „zúčtované platby“ a otvorte zoznam. Pri Vašom priezvisku je poradové číslo, ktoré nahlásite v predajni a bude Vám vydané povolenie.

 Tabuľka 1

Predajňa rybárskych potrieb

KEVIN v Martine

Ján KEVICKÝ

Predajňa rybárskych potrieb

Lovíme.sk smer Sučany

p. RUSNÁK

Predajňa rybárskych potrieb

Marián KAŠUBA

Vrútky

Zoznam platiteľov

          Zoznam platiteľov            Zoznam platiteľov

Zaúčtované paltby do 13. 12. 2020

Zúčtované platby od 14. -18. 12. 2020

Zúčtované platby od 19.12. do 31.12.2020

 Zaúčtované platby od 01. - 15. 01. 2021

V štádiu spracovania platieb 16. -31. 01. 2021

 

Spôsob platby za členské známky a povolenky na rybolov 

IBAN: 
SK 95 0900 0000 0000 61324797

 

Bankovým prevodom na účet

Priamym vkladom na účet v Slovenskej sporiteľní

Prostredníctvom Slovenskej pošty na účet

Platby bankovým (bezhotovostným) prevodom môžete realizovať už teraz!!!!

 

Poznámka:

1)Variabilný symbol uvádzajte dátum a rok narodenie (napr.10101958). Do poznámky „Správa pre príjemcu“ uveďte meno, priezvisko a rozpis za čo platíte v skratkách podľa kódu uvedenom v tomto obežníku (ČL-D, KM a pod.) a rozpis platby zašlite na e-mail: . Po poukázaní a pripísaní hotovosti na náš účet Vám bude vystavené povolenie.

2)Zúčtovanie platieb bude vykonávané 2 x v mesiaci, k 15-temu a ku koncu mesiaca. Povolenky budú pripravené k prevzatiu najskôr o 10 dní od dátumu zúčtovania na určenom mieste.

 

Prosím Vás, neodosielajte doklad o zaplatení vygenerované systémom napr. alebo z inej banky. Prosím posielajte kontaktný email s rozpisom, a budete spätne vyrozumení.

Taktiež zasielajte na rozpis platieb realizovaných Slovenskou poštou, oznámenie o platiteľovi (platiteľoch) prichádza od Slovenskej pošty s veľkým oneskorením.