Platby realizujte prostredníctvom Slovenskej sporiteľne alebo Slovenskej pošty

v prospech účtu organizácie:

IBAN:
SK 95 0900 0000 0000 61324797
.

Variabilný symbol uvádzajte dátum a rok narodenie (napr.10101958)

 

Prevzatie povolenky

1. Povolenky pripravené na RH Stráne 53 (Ul. Hrdinov SNP 53), 036 01 Martin

  1. V zozname platiteľov si pri svojom mene nájdete číslo platby napr. 1307
  2. Zavoláte na mobilne tel.: 0910 290 836 nahlásite číslo platby napr. 1307
  3. Dohodnete si deň a čas prevzatia
  4. Členské známky sa opečiatkujú dodatočne
  5. Reklamácie na  

Zoznam platiteľov:

Tu na stiahnutie v termíne 01. - 16. 03. 2020

Tu na stiahnutie v termíne 17. - 23. 03. 2020

Tu na stiahnutie v termíne 24. - 25. 03. 2020

Tu na stiahnutie v termíne 26. 03. 2020

Tu na stiahnutie v termíne 27. - 03. 2020

Tu na stiahnutie v termíne 29. - 30. 03. 2020

Tu na stiahnutie 28.03. a 31.03.2020

 

2. Povolenky pripravené v predajni KEVIN. Šturovo námestie 112, 036 01 Martin

  1. V zozname platiteľov si pri svojom mene nájdete číslo platby napr. 612
  2. Zavoláte na mobilne tel.: 0918 565 633  nahlásite číslo platby napr. 612
  3. Dohodnete si deň a čas prevzatia
  4. Členské známky sa opečiatkujú dodatočne
  5. Reklamácie na  

Zoznam platoteľov:

Tu na stiahnutie v termíne 01. -31. 01. 2020

Tu na stiahnutie v termíne 01. -29. 02. 2020

 

Pri preberaní povolenia musíte mať rúško a rukavice!!!!

 Výbor organizácie