Uznesenie z mestskej konferencie 2019 - na stiahnutie 

Uznesenie z mestskej konferencie 2018 - na stiahnutie

Uznesenie z mestskej konferencie 2017 - na stiahnutie

Uznesenie z mestskej konferencie 2016 - na stiahnutie

Uznesenie z mestskej konferencie 2014 - na stiahnutie
Uznesenie z mestskej konferencie 2013 - na stiahnutie