Prihlášku za člena SRZ  môžete podať do 31. decembra 2019  na email:  alebo zaslať poštou.

 

Školenie nových členov 08. 02. 2020 so začiatkom o 09:00 h v zasadačke na RH Stráne.

Poplatky vo výške 100 € budú vyberané 08. 02. 2020

 

Prihláška za člena SRZ

Po tomto termíne ďalšie prihlášky nebudú akceptované

Zápisné nového člena je vo výške 40 € + Školný poplatok vo výške 60 €. Spolu 100 €. 

Zápisné a školný poplatok ste povinný uhradiť v prvý deň školenia.

Termíny školenie budú spresnené v mesiaci január 2020.