Zarybňovanie

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2018

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2017

Prehľad celkového zarybnenia rok 2017_Tbuľka

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2017

Prehľad celkového zarybnenia rok 2016_Tbuľka

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2016

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2016

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2015

Prehľad celkového zarybnenia rok 2015_Tbuľka

Jarné zarybnenie revírov - komentár

Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2015

Prehľad celkového zarybnenie 2014

Skutočné zarybnenie revírov v roku 2014
Prehľad celkového zarybnenia 2013
Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2014
Skutočné zarybňovanie revírov v roku 2013
Plán zarybnenia jednotlivých revírov MsO SRZ Martin v roku 2013

Oznam – dňa 12.10.2018 16.10.2018  v odpoludňajších hodinách bude vykonané jesenné zarybnenie kaprom rybničným K2 

Názov číslo K2
OR Biele Brehy 3-2590-1-1 850 kg
OR Ratkovo 3-2690-1-1 50 kg
Široká 3-1980-1-1 80 kg
Rybník Ďanová 3-3390-1-1 340 kg
Štrkovisko Bôr 3-4070-1-1 340 kg
Štrkovisko Lipovec-V 3-4150-1-1 400 kg

 

Zarybnenie:

28.5.2018 Pstruhom potočným Pp1

31.5.2018 Lipňom tymianovým Li 1+

04.06.2018 Úhorom

Zarybnenie Turca Pd2 v dňoch 7. -8.6.2018 (Turiec 400 kg, Blatnica 100 kg)

Podľa plánu zarybnenia http://www.srzmt.sk/images/zarybnenie/Pr_2_plan_zaryb_2018_nvrh.pdf

 

Jarné zarybňovanie kaprom rybničným K3 – dňa 18.4.2018 v čase od 09:00 - 12:00 hod.

Biele brehy                       500 kg

Ďanová                            400 kg

Bôr                                  400 kg

Sučany                             800 kg

Turiansky most                 700 kg

Široká                              100 kg

Za Ráztokou                     100 kg

Lipovec – veľké jazero     1000 kg

Jarné zarybnenie pstruhom dúhovým v dňoch 13. – 14.4.2018 v čase od 09:00 – 16:00 hod.

Blatnický potok           75 kg

Valčianský potok         75 kg

Vríca                          75 kg

Biely potok                 50 kg

Studenec                  100 kg

Kantorský potok          50 kg

Sklabinský potok                       50 kg   

Zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2 dňa 15.8.2018 v čase od 09:00 – 16:00 hod.

Blatnický potok               100 kg
Valčianský potok              75 kg
Kantorský potok               50 kg
Turiec                             400 kg
Vríca                                75 kg
Váh č. 17                       200 kg
Necpalský potok              50 kg