Poučenie_tlačivo na stiahnutie

Plán brigádnickej činnosti OO SRZ Príbovce v roku 2018.       

  1. Spoločné brigády na RH Stráne a RH Hruškov mlyn v čase od 08:00h do 12:00h

       Brigádu si vopred dohodnite so správcom:

                                                       RH Stráne                   t.č. 0903 814 186

                                                       LH Hruškov mlyn        t.č. 0904 575 835

max. počet brigádnikov 10 osôb na brigádu je potrebné sa nahlásiť správcovi RH.

24.2.2018   17.3.2018          21.4.2018         19.5.2018          16.6.2018         22.9.2018         20.10.2018

Začiatok každej brigády o 08:00h. Na brigádach sa môžu zúčastniť všetci členovia MsO SRZ Martin.
So sebou si prineste pracovný odev, rukavice, vhodnú obuv. Brigády sú zamerané na očistu hospodárskych stredísk organizácie. 

                 

  1. Spoločné brigády v rámci obvodných organizácie v čase od 08:00h do 12:00h

max. počet brigádnikov 20 osôb

10.3.2018   21.04.2018        28.4.2018         5.5.2018           23.6.2018         29.9.2018         27.10.2018

Začiatok každej brigády o 08:00h. Na brigádach sa môžu zúčastniť len členovia príslušnej obvodnej organizácie MsO SRZ Martin. So sebou si prineste pracovný odev, rukavice, vhodnú obuv resp. náradie podľa upresnenia výboru obvodnej organizácie. Brigády sú zamerané na očistu rybárskych revírov organizácie. Plán brigádnickej činnosti každej ObO bude zverejnený na webovej stránke www.srzmt.sk v časti brigádnická činnosť.

                 

  1. Spoločné brigády na Štrkovisku Lipovec v čase od 08:00h do 10:00h

ObO 1 a ObO 2       23.6.2018                     ObO 3 a ObO 4              21.7.2018        

ObO 7 a ObO 10      25.8.2018                     ObO 8                           08.9.2018

Začiatok každej brigády o 08:00h. Na brigádach sa môžu zúčastniť všetci členovia MsO SRZ Martin.
So sebou si prineste pracovný odev, rukavice, vhodnú obuv a vrecia na odpad. Brigády sú zamerané na