Legislatíva

Stanovy SRZ - November 2018

Zákon o rybárstve 2016/2018

VYHLÁŠKA k zákonu 2016/2018

Vyhláška 383/2019 o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov

 

OZNAM

Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Martin v súlade s Volebným poriadkom základných organizácii SRZ č.p.: 2495/751/17-Sekr., účinným od 1. januára 2018, oznamuje svojím členom, že od 2. januára 2018 je možné podávať prihlášku za kandidáta do výboru Obvodnej organizácie podľa spádového zaradenia. Prihlášku resp. kandidátku je potrebné doručiť na predpísanom tlačive niektorému z členov súčasného výboru Obvodnej organizácie podľa spádového zaradenia do 17. januára 2018. 

Volebným poriadkom základných organizácii SRZ

Návrh kandidáta do orgánu obvodnej organizácie

Potvrdenie o prijatí návrh kandidáta